ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań w ramach prawa zamówień publicznych

Postępowanie na dostawę dostawę aparatu USG:

Postępowanie na dostawę analizatora i odczynników do badań laboratoryjnych:

Postępowanie na dostawę aparatu do znieczulenia:

Postępowanie na dostawę defibrylatorów:

Postępowanie na dostawę na dostawę ambulansu:

Szpital Powiatowy

im. Jana Pawła II w Trzciance
ul. Sikorskiego 9, 64-980 Trzcianka

kancelaria@szpital-trzcianka.pl

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych tel. 67 35 23 201/202

 

Sekretariat Szpitala tel. 67 35 23 100 faks. 67 35 23 299