W poniedziałek 8 listopada 2021 r. gościł w naszym Szpitalu Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, który podpisał umowę z przedstawicielami powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego o dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej z budżetu państwa pn. „Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance”.

Nasz szpital otrzymał kolejne wsparcie dzięki zaangażowaniu Posła Krzysztofa Czarneckiego. Za przekazane środki finansowe (1.358.804,00 zł) szpital planuje kupić aparat RTG oraz sprzęt do endoskopii.  Dzięki wsparciu zwiększy się bezpieczeństwo pacjentów i jakość świadczonych usług medycznych.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński w sierpniu 2023 r. podpisał umowę z Dyrektorem trzcianeckiego szpitala Mirosławem Szymajdą na kolejne dofinansowanie w wysokości 600 tys. zł, tym razem na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem. Zadanie pn. „Zakup ambulansu z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance” zostało sfinansowane środkami z rezerwy ogólnej budżetu państwa w formie dotacji celowej. Nowy ambulans zakupiono we wrześniu, a oddany do użytku został pod koniec listopada 2023 roku.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance informuje, że 19 grudnia 2023 r. podpisał ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia umowę na dotację celową pn.:

,,Wzrost jakości usług świadczonych pacjentom Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance, poprzez modernizację i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.”

Wartość dofinansowania na rok 2024: 6 680 000 zł

 

Cele zadania:

– budowa obiektów podstawowych,

– instalacje,

– wyposażenie

– prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, rozruch, etc.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

– przebudowę pomieszczeń na wykonanie dodatkowych pomieszczeń SOR oraz na urządzenie pomieszczeń laboratorium,

– doposażenie SOR w sprzęt medyczny, m.in. aparaty RTG, defibrylatory, aparat do znieczulenia, stół operacyjno-zabiegowy, łóżka wielofunkcyjne.