Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński w sierpniu 2023 r. podpisał umowę z Dyrektorem trzcianeckiego szpitala Mirosławem Szymajdą na kolejne dofinansowanie w wysokości 600 tys. zł, tym razem na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem. Zadanie pn. „Zakup ambulansu z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance” zostało sfinansowane środkami z rezerwy ogólnej budżetu państwa w formie dotacji celowej. Nowy ambulans zakupiono we wrześniu, a oddany do użytku został pod koniec listopada 2023 roku.