RATOWNICTWO MEDYCZNE

 

Świadczenia Ratownictwa Medycznego realizowane są przez Podstawowe Zespoły Ratownictwa Medycznego („P”) bez lekarza:

 • Oddział Ratownictwa Medycznego w Trzciance (ul. Sikorskiego 9, 64-980 Trzcianka)
 • Pododdział Ratownictwa Medycznego w Krzyżu Wlkp. (ul. Wojska Polskiego 72, 64-761 Krzyż Wlkp.)
 • Pododdział Ratownictwa Medycznego w Wieleniu (ul. Szkolna 4, 64-731 Wieleń)

Od 1 kwietnia 2019 roku Zespoły Ratownictwa Medycznego dysponowane są przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego mieszczące się w Poznaniu, w zależności od miejsca wezwania karetki lub czasu dojazdu.

 

Kiedy wezwać karetkę?

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia

należy wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego,

 • dzwoniąc z telefonu stacjonarnego na numer 999,
 • z telefonu komórkowego na numer 999 lub 112.

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Podstawowe zasady to nie wpadanie w panikę i podjęcie zdecydowanych działań już podczas pierwszych minut zdarzenia.

 

Objawy stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego to:

 • utrata przytomności i zaburzenia świadomości
 • drgawki
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • zaburzenia rytmu serca
 • nasilona duszność
 • nagły ostry ból brzucha
 • uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego masywny lub dróg rodnych
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta. Sytuacje związane z zagrożeniem życia

 

Powyższe objawy mogą być spowodowane przez zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu danej osoby lub przez wiele czynników zewnętrznych, takich jak:

 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi, gazami
 • rozległe oparzenia
 • udar cieplny
 • wyziębienie organizmu
 • porażenie prądem
 • podtopienie lub utonięcie
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną
 • próba samobójcza
 • upadek z dużej wysokości
 • rozległa rana, będąca efektem urazu
 • urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się
 • wypadek samochodowy

 

Co powiedzieć przez telefon?
Szybkość dotarcia ratowników medycznych na miejsce zdarzenia, zależy nie tylko od szybkości przekazania informacji, ale również od precyzji jej przekazu. W trakcie zgłoszenia wypadku lub zachorowania, informacje podajemy zawsze zwięźle i rzeczowo, a także udzielamy ścisłych odpowiedzi na zadane przez dyspozytora pytania.

Najważniejsze informacje, które należy podać po zgłoszeniu dyspozytora:

 • dokładne miejsce zdarzenia (adres, miejscowość, lokalizacja, punkty orientacyjne);
 • powód wezwania – co się stało (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych)
 • kto potrzebuje pomocy(jeśli jest to możliwe – imię i nazwisko, wiek, płeć)
 • kto wzywa Zespół Ratownictwa Medycznego (imię i nazwisko, numer telefonu) – ułatwi to kontakt dyspozytorowi medycznemu w przypadku trudności dotarcia na miejsce zdarzenia
 • odpowiadać dokładnie na zadane pytania dyspozytora;
 • w określonych przypadkach należy bezwzględnie dostosować się do zaleceń dyspozytora w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Wezwanie przyjęte do realizacji powinno zostać potwierdzone przez dyspozytora słowami: „wezwanie przyjęte”.

 

Nigdy nie należy odkładać jako pierwszy słuchawki. W momencie, gdy jest się osobą, która wezwała pomoc powinniśmy pozostać na miejscu zdarzenia do czasu przyjazdu karetki.

Klauzula informacyjna-Ratownictwo Medyczne (96,6 KB, PDF)