PRAKTYKI

Wymagania jakie powinni spełniać kandydaci podczas ubiegania się o odbycie praktyk dla słuchaczy uczelni wyższych:

  1. Podstawą zgody na odbycie praktyk lekarskich dla słuchaczy szkół medycznych jest:
  • umowa pomiędzy uczelnią, a Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II w Trzciance na realizowanie praktyk zawodowych,
  • skierowanie wystawione przez uczelnię określające rodzaj praktyki, ilość godzin, termin odbywania praktyk oraz program do zrealizowania,
  • posiadanie książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisem wymaganych badań laboratoryjnych,
  • identyfikator personalny właściwy dla placówek ochrony zdrowia,
  • szczepienie przeciwko WZW typu B.

Osoba do kontaktu mgr Agnieszka Baranowska, tel. 67 35 23 287 (w poniedziałek od godziny 10:00 do 12:00, w środę od godziny 10:00 do 12:00), e-mail: agnieszka.baranowska@szpital-trzcianka.pl

Skierowania na praktyki rozpatrywane będą dwa razy w miesiącu tj. w drugi i czwarty poniedziałek danego miesiąca.

Dokumenty prosimy składać w Sekretariacie Szpitala.

Szpital Powiatowy

im. Jana Pawła II w Trzciance
ul. Sikorskiego 9, 64-980 Trzcianka

kancelaria@szpital-trzcianka.pl

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych tel. 67 35 23 201/202

 

Sekretariat Szpitala tel. 67 35 23 100 faks. 67 35 23 299