INTERNISTYCZNO – KARDIOLOGICZNY

Przy planowanym przyjęciu pacjenta do Szpitala prosimy w wyznaczonym terminie zgłosić się do Biura Przyjęć od godziny 7:30 do godziny 11:00. Pacjent nie musi być na czczo.

Prosimy o zabranie ze sobą:

  • skierowanie do szpitala,
  • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy)

Podstawą do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej jest przedstawienie przez pacjenta swojego numeru PESEL i potwierdzenie tożsamości dokumentem. Jeżeli pacjent jest ubezpieczony, a jego uprawnienia nie zostaną potwierdzone w systemie eWUŚ – pacjent podpisuje stosowne oświadczenie (dokument potwierdzający prawa do świadczeń można przedstawić w terminie 30 dni od dnia przyjęcia lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń).

  • dokument, który potwierdza ubezpieczenie zdrowotne:

– aktualna książeczka ubezpieczeniowa (w przypadku osoby nieubezpieczonej, pacjent sam pokrywa koszt leczenia) – legitymacja rencisty lub emeryta – w przypadku rencistów i emerytów, – dowód ostatniej wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne – osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, – legitymacja/zaświadczenie z KRUS – rolnik, – legitymacja ubezpieczeniowa lub zaświadczenie z Urzędu Pracy – osoby bezrobotne, – legitymacja uczniowska/studencka – uczeń, student.

  • NIP pracodawcy lub własny, jeżeli prowadzona jest własna działalność gospodarcza.
  • dokumentację medyczną wypisy, karty informacyjne, wyniki badań – spis leków przyjmowanych do tej pory,

– pacjenci do planowego badania endoskopowego – 3 litry wody niegazowanej,

  • leki stosowane na stałe

(dodatkowo pacjent chorujący na cukrzycę powinien zabrać ze sobą: – glukometr wraz z nakłuwaczem, – wstrzykiwacz do insuliny (jeśli jest leczony insuliną).

  • oryginalny wynik badania krwi i czynnika RH (jeżeli pacjent taki posiada),
  • przybory toaletowe (dodatkowo obuwie pod prysznic, dres, pidżama, ręcznik)

W przypadku rezygnacji z pobytu prosimy o informację
pod numerem tel. 67 35 23 231 w godzinach od 8:00 do 11:00