ODDZIAŁY

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny

  Sikorskiego 9, 64-980 Trzcianka

tel. (67) 35 23 231


Kierownik Oddziału: 

lek. Krzysztof Budzyński

specjalista chorób wewnętrznych

specjalista nefrologii


Lekarze:

lek. Piotr Tomaszewski – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista neurologii

lek. Katarzyna Wasiak – specjalista chorób wewnętrznych

lek. Małgorzata Górzyńska – specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetologii, specjalista hipertensjologii

lek. Adrian Pietkun – specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych

lek. Jacek Kasperczyk– specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych

lek. Maciej Kolenda – Parakiel specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych

lek. Aleksandra Kukuś – w trakcie specjalizacji chorób wewnętrznych

 

Pielęgniarka Oddziałowa:
Agnieszka Lebioda – specjalista pielęgniarstwa internistycznego (zachowawczego)

 


Przy Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym funkcjonuje Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej wykonująca:

• badania wysiłkowe na bieżni ruchomej,
• badania holterowskie EKG i ciśnienia tętniczego,
• echo serca z dopplerem kolorowym
• USG
• doppler naczyń
• pH – metrię


Odwiedziny pacjentów możliwe są w godzinach:

 od 12:00 do 14:30 oraz od 16:00 do 18:30


Informacje o stanie zdrowia pacjentów udziela Kierownik Oddziału i lekarz prowadzący w dni robocze od 12:00 do 13:00, a w przypadku nagłych zachorowań lekarz dyżurny


Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Blokiem Porodowym

    Sikorskiego 9, 64-980 Trzcianka

tel. (67) 35 23 221


Kierownik Oddziału:
lek. Amanuel Solomon
specjalista położnictwa i ginekologii


Lekarze:

lek. Dmochowski Tomasz – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. Łagan Marek – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. Sienkiewicz Robert specjalista położnictwa i ginekologii

lek. Świerzyński Edward – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. Rzeczycki Jacek – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. Konieczny Mieczysław – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. Bojańska Belinda

Położna Oddziałowa:

mgr Maja Mikołajczak – specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

 


Najczęstsze przypadki hospitalizacji w Oddziale Położniczym:

• porody fizjologiczne
• porody w pozycjach wertykalnych
• porody rodzinne
• patologia ciąży

Najczęstsze przypadki hospitalizacji w Oddziale Ginekologicznym:

• zabiegi ginekologiczne w pełnym zakresie.
• operacje laparoskopowe i histeroskopowe
• diagnostyka chorób nowotworowych
• leczenie zaburzeń endokrynologicznych
• diagnostyka i leczenie niepłodności


SZKOŁA RODZENIA:
Przy Oddziale funkcjonuje Szkoła Rodzenia czynna w czwartek w godzinach od 17.00 do 19.00. Zalecane uczestnictwo od 24 tygodnia ciąży.
ZAPISY pod numerem telefonu (67) 35 23 223.


Odwiedziny pacjentów możliwe są w godzinach między 12:00 do 18:00


Informacje o stanie zdrowia pacjentów – udziela Kierownik Oddziału i lekarz prowadzący

Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

Sikorskiego 9, 64-980 Trzcianka

tel. (67) 35 23 211


Kierownik Oddziału:
lek. Łukasz Majchrzak
specjalista chirurgii ogólnej


Lekarze:       

lek. Janusz Wojciechowski – specjalista chirurgii ogólnej

lek. Marek Wegner – specjalista chirurgii ogólnej

lek. Grzegorz Kuzio – specjalista chirurgii ogólnej

lek. Izabela Czechowska – specjalista chirurgii ogólnej

lek. Lidia Dylla-Dymek – specjalista chirurgii ogólnej

lek. Krzysztof Frąckowiak – specjalista ortopedii i traumatologii ruchu

lek. Adam Kulbiej – specjalista ortopedii i traumatologii ruchu

Pielęgniarka Oddziałowa:

Teresa Krajewska


Pracujący w oddziale doświadczony i wyszkolony zespół chirurgów zajmuje się diagnostyką  i leczeniem schorzeń wchodzących w zakres chirurgii ogólnej, tj.

 • chirurgia wątroby i dróg żółciowych – metodą laparoskopową i tradycyjną,
 • chirurgia trzustki – drenaże przezskórne i operacyjne torbieli trzustki,
 • chirurgiczne leczenie ostrego zapalenia trzustki,
 • chirurgia okrężnicy i odbytnicy,
 • chirurgia endokrynologiczna – operacje tarczycy: choroby nienowotworowe (wola) i nowotwory
 • chirurgia naczyniowa
 • chirurgia układu żylnego – operacje żylaków kończyn -dolnych, leczenie zespołu pozakrzepowego, owrzodzeń żylnych – przeszczepy skóry,- chirurgia tętnic – usuwanie zatorów tętnic (embolectomia)
 • chirurgia przepuklin brzusznych pierwotnych, nawrotowych oraz pooperacyjnych, wykorzystując „tradycyjne” jak i „beznapięciowe” (siatki) sposoby plastyki
 • chirurgia endoskopowa górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego – usuwanie polipów, tamowanie krwawień,
 • traumatologia – zwichnięcia, złamania, leczenie oparzeń.

Osiągnięcia:

 • zabiegi operacyjne techniką laparoskopową
 • skrócenie czasu pobytu chorych w okresie przed- i pooperacyjnym
 • wprowadzenie szybkiej i pełnej diagnostyki schorzeń zwłaszcza schorzeń przewodu pokarmowego: badania endoskopowe

Odwiedziny pacjentów możliwe są całodobowo z przerwą od 15:00 do 16:30


Informacje o stanie zdrowia pacjentów udziela Kierownik Oddziału i lekarz prowadzący

Oddział Dziecięcy

Sikorskiego 9, 64-980 Trzcianka
tel. (67) 35 23 241


Kierownik Oddziału:

dr n. med. Marek Wilczyński
specjalista pediatrii


Lekarze:       

lek. Edyta Klamerek – Hoffmann specjalista pediatrii
lek. Karolina Dobranowska-Wiśniewska specjalista pediatrii
lek. Dorota Pilawska – specjalista pediatrii

lek. Marcin Bondziul


Pielęgniarka Oddziałowa:

Krystyna Gryglewska – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

 


Najczęściej występujące jednostki chorobowe leczone i diagnozowane w oddziale:

 • ostre i przewlekłe schorzenia układu oddechowego(uporczywy kaszel, astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie zatok przynosowych )
 • schorzenia układu pokarmowego(alergie pokarmowe, ostre i przewlekłe biegunki, zapalenia żołądkowo jelitowe, niedobory masy ciała, zaparcia, ostre i przewlekłe bóle brzucha, nieprawidłowe wchłanianie jelitowe, dyspepsja)
 • padaczka i drgawki gorączkowe,
 • schorzenia układu moczowego( moczenie nocne, zakażenia, wady wrodzone i nabyte),
 • atopowe zapalenie skóry,
 • schorzenia układu krążenia(omdlenie i zapaść, przewlekłe bóle głowy, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, wrodzone wady serca),
 • diagnostyka alergologiczna( testy skórne).

RODZICE MOGĄ PRZEBYWAĆ Z DZIEĆMI CAŁĄ DOBĘ

Oddział posiada sale do pobytu matki z dzieckiem hospitalizowanym


Rodzice o każdej porze dnia i nocy rozmawiać mogą ze swoimi dziećmi dzięki możliwości korzystania z bezpłatnego „telefonu do mamy”.


Informacje o stanie zdrowia pacjentów udziela Kierownik Oddziału i lekarz prowadzący

Oddział Noworodkowy

Sikorskiego 9, 64-980 Trzcianka
tel. (67) 35 23 221


Lekarze:       

lek. Pilawska Dorota specjalista pediatrii, w trakcie specjalizacji z neonatoloogii
dr n. med. Marek Wilczyński specjalista pediatrii
lek. Edyta Klamerek – Hoffmannspecjalista pediatrii
lek. Dobranowska-Wiśniewska Karolina specjalista pediatrii


Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Edyta Kubiak – specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

 


Informacje o stanie zdrowia pacjentów udziela Kierownik Oddziału i lekarz prowadzący

Oddział Rehabilitacyjny

Sikorskiego 9, 64-980 Trzcianka
tel. (67) 35 23 245


Kierownik Oddziału:       

lek. Robert Narzyński
specjalista rehabilitacji medycznej, neurologii


Pielęgniarka Oddziałowa:

Izabela Latymowicz – specjalista pielęgniarstwa internistycznego (zachowawczego)

 


Najczęściej występujące jednostki chorobowe leczone i  diagnozowane w oddziale:

 • schorzenia neurologiczne (udary mózgu, SM, bóle kręgosłupa),
 • urazy narządu ruchu (złamania, amputacje itp.),
 • schorzenia reumatyczne.

Stosowane metody leczenia:

 • kinezyterapia (różne ćwiczenia usprawniające z przyrządami i bez nich),
 • fizykoterapia (działanie światłem, ciepłem, prądem polem magnetycznym, ultradźwiękami, z zastosowaniem lasera, soluxu, parafango, diadynamiku, interdynamiku, stymulatorów, terapulsu, pulsotronicu),
 • hydroterapia (zabiegi wodne, kąpiele czterokomorowe),
 • masaż leczniczy.

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006r. Nr191, poz. 1410) SOR jest komórką organizacyjną szpitala stanowiąca jednostkę systemu udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Zgodnie z Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Szpitalny Oddział Ratunkowy, udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Zadania Szpitalnego Oddział Ratunkowego:

 • przyjęcie, stabilizacja, wstępna diagnostyka i leczenie pacjentów z szeroko rozumianymi nagłymi zachorowaniami, zatruciami oraz urazami, którzy są przywożeni przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszają się do oddziału samodzielnie,
 • pomoc ofiarom katastrof, zgodnie z założeniami powiatowego i wojewódzkiego planu zabezpieczenia ratunkowego,
 • prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie danych dotyczących medycznej dokumentacji szpitalnego oddziału ratunkowego i zespołów ratownictwa medycznego,
 • nadzór merytoryczny i analiza funkcjonowania systemu zintegrowanego ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym szpitalnego oddziału ratunkowego.

WAŻNE!!

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego możemy zgłosić się bez skierowania. Nie obowiązuje rejonizacja według miejsca zamieszkania ani zdarzenia.

Warto również wiedzieć, że szpitalny oddział ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym, ale nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

Ze świadczeń szpitalnego oddziału ratunkowego nie należy korzystać w celu uzyskania:

 • recepty na stosowane przewlekle leki,
 • konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie,
 • zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.

Potwierdzenie prawa do świadczeń: 

Osoba ubezpieczona w NFZ może potwierdzić swoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w następujący sposób:

 • Na podstawie numeru PESEL za okazaniem dokumentu tożsamości: np. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej; legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia;
 • Składając pisemne oświadczenie o prawie do świadczeń

W stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, świadczenie opieki zdrowotnej zostaje udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń.

W takim przypadku osoba, której udzielono świadczenia, jest obowiązana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń albo złożenia oświadczenia:

 • w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej,
 • w terminie 7 dni od dnia zakończenia leczenia w oddziale szpitalnym

– pod rygorem obciążenia tej osoby kosztami udzielonych jej świadczeń (art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przez stan nagły (stan nagłego zagrożenia zdrowotnego) należy rozumieć stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

W przypadku stanu nagłego, brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia.

 

NUMER TELEFONU ALARMOWEGO DLA WZYWAJĄCEGO KARETKĘ

999 lub 112

 

Telefon 112 i 999 odbierany jest przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, gdzie następuje wstępna selekcja zgłoszeń.

Do zadań oddziału należy:

 • udzielanie całodobowej pomocy lekarskiej we wszelkich stanach zagrażających życiu, utracie zdrowia,
 • udzielanie świadczeń związanych z ciążą, porodem, wypadkiem,
 • zapewnienie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku nagłego zachorowania w godzinach od 18.00 do 8.00 w dni powszednie i całodobowo w dni wolne od pracy i święta,
 • zapewnienie opieki pacjentom transportowanym przez karetki,
 • świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego.

Tryb obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:

Osoba, która zgłosi się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pobiera bilet w automacie biletowym z oznaczeniem indywidualnego numeru oraz czasu przybycia do Oddziału. Za osoby przywiezione karetką bilet pobiera personel Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Po pobraniu biletu następuje ocena pacjenta pod względem ustalenia priorytetu udzielenia świadczenia zdrowotnego tzw. segregacja medyczna, którą przeprowadza pielęgniarka, ratownik medyczny. Dalsze czynności wykonywane przez personel medyczny to przeprowadzenie wywiadu medycznego i zebranie danych służących ocenie staniu zdrowia osoby/ewentualne wykonanie dodatkowych badań.

O kolejności zaopatrzenia pacjenta nie decyduje jego czas zgłoszenia się do SOR-u, ale jego stan kliniczny. W wyniku tzw. segregacji medycznej pacjent przydzielany jest do jednej z pięciu kategorii, zwanych „kategorią pilności”:

Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim mogą być kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:

 • w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 18:00 do lekarza POZ zadeklarowanego przez pacjenta.
 • na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w dni powszednie pomiędzy godziną 18:00, a 8:00 rano dnia następnego; natomiast w soboty, niedziele i święta całodobowo.

Co ważne, skierowanie do POZ/Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej NIE STANOWI ODMOWY udzielania świadczeń zdrowotnych.

W SOR personel medyczny dokłada starań, aby udzielone świadczenia zdrowotne były dobrej jakości. Prosimy mieć na uwadze, że w przypadku dużego obciążenia pracą nie każdemu Pacjentowi można udzielić świadczenia zdrowotnego natychmiast, pierwszeństwo mają Pacjenci w stanie zagrożenia życia.

 

Szpital Powiatowy

im. Jana Pawła II w Trzciance
ul. Sikorskiego 9, 64-980 Trzcianka

kancelaria@szpital-trzcianka.pl

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych tel. 67 35 23 201/202

 

Sekretariat Szpitala tel. 67 35 23 100 faks. 67 35 23 299