ODDZIAŁY

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny

Sikorskiego 9, 64-980 Trzcianka

tel. (67) 35 23 231


Kierownik Oddziału: 

lek. Krzysztof Budzyński
specjalista chorób wewnętrznych


Lekarze:

lek. Piotr Tomaszewski – specjalista chorób wewnętrznych

lek. Katarzyna Wasiak – specjalista chorób wewnętrznych

lek. Mateusz Mielewczyk – specjalista chorób wewnętrznych

lek. Wojciech Ratajczak – specjalista chorób wewnętrznych

lek. Aleksandra Kukuś

 

Pielęgniarka Oddziałowa:
Agnieszka Lebioda


Przy Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym funkcjonuje Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej wykonująca:

• badania wysiłkowe na bieżni ruchomej,
• badania holterowskie EKG i ciśnienia tętniczego,
• echo serca z dopplerem kolorowym
• USG
• doppler naczyń
• pH – metrię


Odwiedziny pacjentów możliwe są całodobowo z przerwą od 15:00 do 16:30


Informacje o stanie zdrowia pacjentów udziela Kierownik Oddziału i lekarz prowadzący w dni robocze od 12:00 do 13:00, a w przypadku nagłych zachorowań lekarz dyżurny


Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Blokiem Porodowym

  Sikorskiego 9, 64-980 Trzcianka

tel. (67) 35 23 221


Kierownik Oddziału:
lek. Amanuel Solomon
specjalista położnictwa i ginekologii


Lekarze:

lek. Łagan Marek – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. Sienkiewicz Robert specjalista położnictwa i ginekologii

lek. Świerzyński Edward – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. Dmochowski Tomasz – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. Piotr Włodarczyk – specjalista położnictwa i ginekologii

Położna Oddziałowa:

mgr Alina Kienitz


Najczęstsze przypadki hospitalizacji w Oddziale Położniczym:

• porody fizjologiczne
• porody w pozycjach wertykalnych
• porody rodzinne
• patologia ciąży

Najczęstsze przypadki hospitalizacji w Oddziale Ginekologicznym:

• zabiegi ginekologiczne w pełnym zakresie.
• operacje laparoskopowe i histeroskopowe
• diagnostyka chorób nowotworowych
• leczenie zaburzeń endokrynologicznych
• diagnostyka i leczenie niepłodności


SZKOŁA RODZENIA:
Przy Oddziale funkcjonuje Szkoła Rodzenia czynna w czwartek w godzinach od 17.00 do 19.00. Zalecane uczestnictwo od 24 tygodnia ciąży.
ZAPISY pod numerem telefonu (67) 35 23 223.


Odwiedziny pacjentów możliwe są w godzinach między 12:00 do 18:00


Informacje o stanie zdrowia pacjentów – udziela Kierownik Oddziału i lekarz prowadzący

Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

Sikorskiego 9, 64-980 Trzcianka

tel. (67) 35 23 211


Kierownik Oddziału:
lek. Mirosław Szymajda
specjalista chirurgii ogólnej


Lekarze:       

lek. Łukasz Majchrzak – specjalista chirurgii ogólnej

lek. Janusz Wojciechowski – specjalista chirurgii ogólnej

lek. Marek Wegner – specjalista chirurgii ogólnej

lek. Grzegorz Kuzio – specjalista chirurgii ogólnej

lek. Izabela Czechowska – specjalista chirurgii ogólnej

Pielęgniarka Oddziałowa:

Teresa Krajewska


Pracujący w oddziale doświadczony i wyszkolony zespół chirurgów zajmuje się diagnostyką  i leczeniem schorzeń wchodzących w zakres chirurgii ogólnej, tj.

 • chirurgia wątroby i dróg żółciowych – metodą laparoskopową i tradycyjną,
 • chirurgia trzustki – drenaże przezskórne i operacyjne torbieli trzustki,
 • chirurgiczne leczenie ostrego zapalenia trzustki,
 • chirurgia okrężnicy i odbytnicy,
 • chirurgia endokrynologiczna – operacje tarczycy: choroby nienowotworowe (wola) i nowotwory
 • chirurgia naczyniowa
 • chirurgia układu żylnego – operacje żylaków kończyn -dolnych, leczenie zespołu pozakrzepowego, owrzodzeń żylnych – przeszczepy skóry,- chirurgia tętnic – usuwanie zatorów tętnic (embolectomia)
 • chirurgia przepuklin brzusznych pierwotnych, nawrotowych oraz pooperacyjnych, wykorzystując „tradycyjne” jak i „beznapięciowe” (siatki) sposoby plastyki
 • chirurgia endoskopowa górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego – usuwanie polipów, tamowanie krwawień,
 • traumatologia – zwichnięcia, złamania, leczenie oparzeń.

Osiągnięcia:

 • zabiegi operacyjne techniką laparoskopową
 • skrócenie czasu pobytu chorych w okresie przed- i pooperacyjnym
 • wprowadzenie szybkiej i pełnej diagnostyki schorzeń zwłaszcza schorzeń przewodu pokarmowego: badania endoskopowe

Odwiedziny pacjentów możliwe są całodobowo z przerwą od 15:00 do 16:30


Informacje o stanie zdrowia pacjentów udziela Kierownik Oddziału i lekarz prowadzący

Oddział Dziecięcy

Sikorskiego 9, 64-980 Trzcianka
tel. (67) 35 23 241


Kierownik Oddziału:

dr n. med. Marek Wilczyński
specjalista pediatrii


Lekarze:       

lek. Edyta Klamerek – Hoffmann specjalista pediatrii
lek. Karolina Dobranowska-Wiśniewska specjalista pediatrii
lek. Dorota Pilawska – specjalista pediatrii


Pielęgniarka Oddziałowa:

Krystyna Gryglewska


Najczęściej występujące jednostki chorobowe leczone i diagnozowane w oddziale:

 • ostre i przewlekłe schorzenia układu oddechowego(uporczywy kaszel, astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie zatok przynosowych )
 • schorzenia układu pokarmowego(alergie pokarmowe, ostre i przewlekłe biegunki, zapalenia żołądkowo jelitowe, niedobory masy ciała, zaparcia, ostre i przewlekłe bóle brzucha, nieprawidłowe wchłanianie jelitowe, dyspepsja)
 • padaczka i drgawki gorączkowe,
 • schorzenia układu moczowego( moczenie nocne, zakażenia, wady wrodzone i nabyte),
 • atopowe zapalenie skóry,
 • schorzenia układu krążenia(omdlenie i zapaść, przewlekłe bóle głowy, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, wrodzone wady serca),
 • diagnostyka alergologiczna( testy skórne).

RODZICE MOGĄ PRZEBYWAĆ Z DZIEĆMI CAŁĄ DOBĘ

Oddział posiada sale do pobytu matki z dzieckiem hospitalizowanym


Rodzice o każdej porze dnia i nocy rozmawiać mogą ze swoimi dziećmi dzięki możliwości korzystania z bezpłatnego „telefonu do mamy”.


Informacje o stanie zdrowia pacjentów udziela Kierownik Oddziału i lekarz prowadzący

Oddział Noworodkowy

Sikorskiego 9, 64-980 Trzcianka
tel. (67) 35 23 221


Lekarze:       

lek. Pilawska Dorota specjalista pediatrii, w trakcie specjalizacji z neonatoloogii
dr n. med. Marek Wilczyński specjalista pediatrii
lek. Edyta Klamerek – Hoffmannspecjalista pediatrii
lek. Dobranowska-Wiśniewska Karolina specjalista pediatrii


Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Edyta Kubiak


Informacje o stanie zdrowia pacjentów udziela Kierownik Oddziału i lekarz prowadzący

Oddział Rehabilitacyjny

Sikorskiego 9, 64-980 Trzcianka
tel. (67) 35 23 245


Kierownik Oddziału:       

lek. Robert Narzyński
specjalista rehabilitacji medycznej, neurologii


Pielęgniarka Oddziałowa:

Izabela Latymowicz


Najczęściej występujące jednostki chorobowe leczone i  diagnozowane w oddziale:

 • schorzenia neurologiczne (udary mózgu, SM, bóle kręgosłupa),
 • urazy narządu ruchu (złamania, amputacje itp.),
 • schorzenia reumatyczne.

Stosowane metody leczenia:

 • kinezyterapia (różne ćwiczenia usprawniające z przyrządami i bez nich),
 • fizykoterapia (działanie światłem, ciepłem, prądem polem magnetycznym, ultradźwiękami, z zastosowaniem lasera, soluxu, parafango, diadynamiku, interdynamiku, stymulatorów, terapulsu, pulsotronicu),
 • hydroterapia (zabiegi wodne, kąpiele czterokomorowe),
 • masaż leczniczy.

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy
Zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006r. Nr191, poz. 1410) SOR jest komórką organizacyjną szpitala stanowiąca jednostkę systemu udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Zgodnie z Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Szpitalny Oddział Ratunkowy, udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Zadania Szpitalnego Oddział Ratunkowego:

 • przyjęcie, stabilizacja, wstępna diagnostyka i leczenie pacjentów z szeroko rozumianymi nagłymi zachorowaniami, zatruciami oraz urazami, którzy są przywożeni przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszają się do oddziału samodzielnie,
 • pomoc ofiarom katastrof, zgodnie z założeniami powiatowego i wojewódzkiego planu zabezpieczenia ratunkowego,
 • prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie danych dotyczących medycznej dokumentacji szpitalnego oddziału ratunkowego i zespołów ratownictwa medycznego,
 • nadzór merytoryczny i analiza funkcjonowania systemu zintegrowanego ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym szpitalnego oddziału ratunkowego.

WAŻNE!!

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego możemy zgłosić się bez skierowania. Nie obowiązuje rejonizacja według miejsca zamieszkania ani zdarzenia.

Warto również wiedzieć, że szpitalny oddział ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym, ale nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

Ze świadczeń szpitalnego oddziału ratunkowego nie należy korzystać w celu uzyskania:

 • recepty na stosowane przewlekle leki,
 • konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie,
 • zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.

Potwierdzenie prawa do świadczeń: 

Osoba ubezpieczona w NFZ może potwierdzić swoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w następujący sposób:

 • Na podstawie numeru PESEL za okazaniem dokumentu tożsamości: np. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej; legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia;
 • Składając pisemne oświadczenie o prawie do świadczeń

W stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, świadczenie opieki zdrowotnej zostaje udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń.

W takim przypadku osoba, której udzielono świadczenia, jest obowiązana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń albo złożenia oświadczenia:

 • w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej,
 • w terminie 7 dni od dnia zakończenia leczenia w oddziale szpitalnym

– pod rygorem obciążenia tej osoby kosztami udzielonych jej świadczeń (art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przez stan nagły (stan nagłego zagrożenia zdrowotnego) należy rozumieć stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

W przypadku stanu nagłego, brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia.

 

NUMER TELEFONU ALARMOWEGO DLA WZYWAJĄCEGO KARETKĘ

999 lub 112

 

Telefon 112 i 999 odbierany jest przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, gdzie następuje wstępna selekcja zgłoszeń.

Do zadań oddziału należy:

 • udzielanie całodobowej pomocy lekarskiej we wszelkich stanach zagrażających życiu, utracie zdrowia,
 • udzielanie świadczeń związanych z ciążą, porodem, wypadkiem,
 • zapewnienie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku nagłego zachorowania w godzinach od 18.00 do 8.00 w dni powszednie i całodobowo w dni wolne od pracy i święta,
 • zapewnienie opieki pacjentom transportowanym przez karetki,
 • świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego.

Szpital Powiatowy

im. Jana Pawła II w Trzciance
ul. Sikorskiego 9, 64-980 Trzcianka

kancelaria@szpital-trzcianka.pl

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych tel. 67 35 23 201/202

 

Sekretariat Szpitala tel. 67 35 23 100 faks. 67 35 23 299