ZMIANY W OCHRONIE ZDROWIA

Od 1 października weszły w życie zapowiadane, rewolucyjne zmiany w systemie ochrony zdrowia. Na czym one polegają?

Nowe regulacje, wprowadzone od 1 października 2017 roku polegają przede wszystkim na zmianach w systemie rozliczania szpitali z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wprowadzono tzw. „sieć szpitali”, które mają zapewnione finansowanie na najbliższe cztery lata. Zmianie uległy przede wszystkim wewnętrzne procedury i sposób rozliczania pacjenta.


Co oznaczają te zmiany dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego?

Dla mieszkańców powiatu zmiany będą praktycznie niezauważalne. Oba powiatowe szpitale weszły do „sieci szpitali” i oba będą nadal realizować swoje kontrakty. W Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Trzciance będą nadal realizowane usługi medyczne w tych samych zakresach, jak dotychczas. Dotyczy to zarówno oddziałów szpitalnych, jak i poradni specjalistycznych.


A co z nocną i świąteczną opieką zdrowotną ?

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna od 1 października 2017r. realizowana jest przez szpitale, które weszły do „sieci szpitali”. W naszym powiecie, obowiązuje podział, zgodnie z wykazem opublikowanym przez NFZ. I tak Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance realizuje usługi NiŚOZ dla mieszkańców Gminy Trzcianka, Gminy Drawsko, Gminy Krzyż Wielkopolski i północnej części Gminy Wieleń z wyłączeniem miasta Wieleń (część północna od rzeki Noteć). Pozostałe gminy powiatu tj. Gmina Lubasz, Gmina Połajewo, Gmina Czarnków i południowa część Gminy Wieleń oraz miasto Wieleń, mają usługi NiŚOZ realizowane w Szpitalu w Czarnkowie.

Należy tutaj przypomnieć czym się zajmuje nocna i świąteczna opieka zdrowotna, czyli tzw. „wieczorynka”. Zadaniem NiŚOZ jest świadczenie usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w godzinach od 18.00-8.00 w dni powszednie oraz 8.00-8.00 w dni wolne od pracy, w przypadku nagłych zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Do wieczorynki nie zgłaszamy się zatem po wypisanie recepty na choroby przewlekłe, aby zrealizować wizytę kontrolną, aby wykonać badania kontrolne.


A co z poradniami przyszpitalnymi, czy przestają obowiązywać kolejki?

Poradnie przyszpitalne realizują swoje zadania na dotychczasowych zasadach. Nowi pacjenci są nadal wpisywani do kolejki oczekujących tak, jak się to odbywało dotychczas, a poradnie realizują swoje świadczenia w ramach przydzielonych im środków finansowych.


Czy powstaną poradnie pediatryczne i internistyczne przy oddziałach szpitalnych i czy leczenie szpitalne będzie kontynuowane w tych poradniach, zamiast u lekarza rodzinnego?

System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej objął szpitale w zakresach usług, jakie te szpitale świadczyły dotychczas. Jeżeli poradnie internistyczne i pediatryczne nie funkcjonowały dotychczas, to nie powstaną z chwilą wejścia w życie systemu.

System natomiast zakłada możliwość utworzenia takich poradni w przyszłości, pod warunkiem, że NFZ dostrzeże potrzebę wprowadzenia takich poradni na danym terenie i ogłosi konkurs ofert na prowadzenie takich poradni, czego na razie nie zrobił. Jeżeli jednak takie poradnie powstaną, to nie przejmą one jednak kompetencji lekarzy rodzinnych, a jedynie zapewnią możliwość kontrolnej wizyty poszpitalnej, jeżeli taka będzie potrzebna i znajdzie się w planie leczenia.


Czy będzie obowiązkowe łączenie szpitali, tak by był jeden szpital w powiecie?

System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej nie nakłada obowiązku łączenia szpitali i nie ogranicza ilości szpitali w powiecie.

 

Szpital Powiatowy

im. Jana Pawła II w Trzciance
ul. Sikorskiego 9, 64-980 Trzcianka

kancelaria@szpital-trzcianka.pl

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych tel. 67 35 23 201/202

 

Sekretariat Szpitala tel. 67 35 23 100 faks. 67 35 23 299