INFORMACJA DLA RODZIN ORAZ BLISKICH W ZAKRESIE I FORMACH SPRAWOWANEJ PRZEZ NICH OPIEKI

Informacje ogólne

Bliski Państwu członek rodziny został pacjentem naszego oddziału. Jako zespół pielęgniarski, staramy się zapewnić opiekę na możliwie najwyższym poziomie.

Udział rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem to jedno z jego podstawowych praw. Ułatwia to adaptację w środowisku szpitalnym, a także pozwala na lepsze zaspokojenie potrzeb w nowych, nieznanych warunkach.

Należy podkreślić, że udział rodziny i bliskich nie zwalnia personelu pielęgniarskiego z troski o komfort pacjenta, natomiast zwiększa poczucie bezpieczeństwa w trudnym czasie choroby.

Włączenie rodziny w opiekę nie może obciążać innych pacjentów, dlatego zawsze personel określa zakres i formę jaką może świadczyć rodzina czy bliscy chorego. Również udział bliskich nie może utrudniać czynności diagnostyczno-leczniczych.

Informacje szczegółowe

Przez opiekę pielęgnacyjną na oddziale rozumiemy:

  • zaspokojenie potrzeb emocjonalnych i duchowych (rozmowa, czytanie),
  • pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych,
  • toaletę ciała (obcinanie paznokci, golenie, czesanie, zmiana pampersa, zmiana bielizny osobistej),
  • karmienie (za wyjątkiem pacjentów nieprzytomnych i mających problem z połykaniem – chorzy karmieni sondą lub PG-iem tylko po przeszkoleniu),
  • zmianę pozycji ułożenia ciała – odwracanie na boki, toaleta p.odleżynowa,
  • uczestniczenie w procesie rehabilitacji w porozumieniu z lekarzem prowadzącym, rehabilitantem lub pielęgniarką (pomoc pacjentowi przy wstawaniu z łóżka, siadaniu, chodzeniu, wożenie pacjenta na wózku inwalidzkim).

Zawsze ostateczny zakres i czas opieki ustalany jest indywidualnie w porozumieniu   z kierownikiem oddziału, lekarzem prowadzącym oraz pielęgniarką sprawującą opiekę nad chorym.

W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań służymy Państwu pomocą.

 

Zespół Pielęgniarski Oddziału

Szpital Powiatowy

im. Jana Pawła II w Trzciance
ul. Sikorskiego 9, 64-980 Trzcianka

kancelaria@szpital-trzcianka.pl

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych tel. 67 35 23 201/202

 

Sekretariat Szpitala tel. 67 35 23 100 faks. 67 35 23 299