CHIRURGICZNY Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ

Przy planowanym przyjęciu pacjenta do Szpitala prosimy w wyznaczonym terminie zgłosić się na czczo do Biura Przyjęć od godziny 7:30 do godziny 11:00 (bez jedzenia i picia, nie malować paznokci u rąk i nóg, a w dniu zabiegu nie stosować makijażu).


Nie posiadanie szczepień przeciwko WZW B jest jedynym elementem wydłużającym termin przyjęcia na leczenie operacyjne czy diagnostykę inwazyjną.  

Prosimy o zabranie ze sobą:

  • skierowanie do szpitala,
  • dowód osobisty,
  • NIP zakładu pracy w przypadku korzystania z L4.
  • przybory toaletowe,
  • dokumentację medyczną (z jedną kserokopią) wypisy, karty informacyjne, wyniki badań – spis leków przyjmowanych do tej pory,

– do planowego zabiegu żylaków kończyn dolnych – aktualne USG Doppler,

– pacjenci do kolonoskopii – 3 litry wody niegazowanej

– pacjenci do zabiegu operacyjnego powyżej 65 r. ż. jeśli posiadają aktualne badanie RTG klatki piersiowej (ważność 1 rok),

wynik badania grupy krwi,

  • leki stosowane na stałe – przypadku pobierania leków na nadciśnienie tętnicze, padaczkę, serce przyjąć tabletki rano (nie pobierać leków przeciwcukrzycowych).

Na 5 dni przed planowanym zabiegiem operacyjnym wymagane jest odstawienie leków  z niżej wymienionych grup (za zgodą lekarza prowadzącego leczenie p/zakrzepowe):

I.KWAS SALICYLOWY (Acard, Polocart, Aspiryna)

II.TICLOPIDINE (Aclotin, Iflapidin, Ticlo, Ticlopidin)

III. KLOPIDORGREL (Plavix, Clopidix, Zyllt)

IV. ANTAGONIŚCI VIT.K (Acenokumarol, Syncumar, Warfin)

Pacjenci ze wskazaniami przechodzą na leczenie heparyną drobnocząsteczkową   w uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym.


W przypadku rezygnacji z zabiegu prosimy o informację
pod numerem tel. (67) 35 23 211 w godzinach od 9:00 do 12:00.