ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY

Przy planowanym przyjęciu pacjenta do Szpitala prosimy w wyznaczonym terminie zgłosić się na czczo do Biura Przyjęć od godziny 7:30 do godziny 11:00 (bez jedzenia  i picia, nie malować paznokci u rąk i nóg, a w dniu zabiegu nie stosować makijażu).


Prosimy o zabranie ze sobą:

  • skierowanie do szpitala,
  • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy)
  • dokument, który potwierdza ubezpieczenie zdrowotne:

– aktualna książeczka ubezpieczeniowa (w przypadku osoby nieubezpieczonej, pacjent sam pokrywa koszt leczenia)

– legitymacja rencisty lub emeryta – w przypadku rencistów i emerytów,

– dowód ostatniej wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne – osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą,

– legitymacja/zaświadczenie z KRUS – rolnik,

– legitymacja ubezpieczeniowa lub zaświadczenie z Urzędu Pracy – osoby bezrobotne,

– legitymacja uczniowska/studencka – uczeń, student.

  • NIP pracodawcy lub własny, jeżeli prowadzona jest własna działalność gospodarcza.
  • dokumentację medyczną wypisy, karty informacyjne, wyniki badań – spis leków przyjmowanych do tej pory,

aktualne wyniki do 7 dni (jeśli pacjent takie posiada) – mocz, badanie ogólne moczu, elektrolity, glukoza, RTG klatki piersiowej – do 6 m-cy, VDRL, HBS)

  • leki stosowane na stałew przypadku pobierania leków przyjąć tabletki rano (poza lekami diabetologicznymi). Zażycie leków wpływających na układ krzepnięcia należy wcześniej skonsultować z lekarzem rodzinnym lub właściwym specjalistą. Pacjentki, które przyjmują leki związane z innymi jednostkami chorobowymi niż ginekologiczne należy zabrać ze sobą.
  • oryginalny wynik badania krwi i czynnika RH (jeżeli pacjent taki posiada),
  • przybory toaletowe (dodatkowo: obuwie pod prysznic, dres, pidżama, mydło w płynie, 2 ręczniki – wyprane w 900C, ręczniki papierowe w rolce)

W przypadku rezygnacji z pobytu prosimy o informację
 pod numerem tel. 67 35 23 221 w godzinach od 8:00 do 11:00

Szpital Powiatowy

im. Jana Pawła II w Trzciance
ul. Sikorskiego 9, 64-980 Trzcianka

kancelaria@szpital-trzcianka.pl

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych tel. 67 35 23 201/202

 

Sekretariat Szpitala tel. 67 35 23 100 faks. 67 35 23 299