Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance jako „szpital węzłowy” został wyznaczony  do prowadzenia szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 dla personelu placówek medycznych (m.in. szpitali, przychodni specjalistycznych, aptek, praktyk lekarskich).

Prosimy o przesyłanie zaszyfrowanych plików z oświadczeniem oraz klauzulą informacyjną (oryginały dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu szpitala do końca stycznia 2021r..)  i listą chętnych (zaszyfrowany plik w formie edytowalnej) drogą mailową na adres: kancelaria@szpital-trzcianka.pl do dnia 14 stycznia 2021 r.  do godziny 12:00. Hasło do zaszyfrowanego pliku proszę wysłać w osobnej wiadomości.

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, PESEL i oznaczenie, czy personel jest medyczny/niemedyczny.

Wzory dokumentów można pobrać poniżej.

KI_COVID-19 szczepienia (11,8 KB, docx)

Zalacznik_nr_4a_-_Klauzula_informacyjna (20,4 KB, docx)

Zgoda_na_przetwarzanie_danych (10,9 KB, docx)

Zal_1_Formularz_szczepienia_pracownicy (161 KB, xlsm)

Dane kontaktowe do osoby koordynującej: Krystyna Gryglewska, nr tel. 692 058 928, adres mailowy: kancelaria@szpital-trzcianka.pl