Darowizny na rzecz walki z koronawirusem SARS-CoV-2

Osoby prywatne, przedsiębiorcy i samorządy, wyrażające chęć udzielenia pomocy Szpitalowi Powiatowemu  im. Jana Pawła II w Trzciance w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 mogą wpłacać darowizny na podany poniżej numer konta: PKO Bank Polski S.A. numer konta 78 1020 3844...

PODZIĘKOWANIE DLA WOLONTARIUSZY

Dyrekcja Szpitala w imieniu własnym, pracowników oraz naszych pacjentów bardzo dziękuje wolontariuszom oraz wszystkim darczyńcom, którzy przekazują środki ochrony osobistej i materiały dezynfekcyjne. W szczególności bardzo dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy...
Otwórz