ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

Szanowni Pacjenci, Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez Św. Jana Pawła II w 1992 roku. To szczególny czas, który skłania            do refleksji nad istotą cierpienia, a przede wszystkim nad cierpiącymi, chorymi ludźmi, którzy zdani są na pomoc innych. Z...

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

PONIŻEJ ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: –   WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O PROWADZENIE PPK –    DEKLARACJA O REZYGNACJI Z DOKONYWANIA WPŁAT DO PPK –     REGULAMIN PROWADZENIA ORAZ ZARZĄDZANIA PPK PRZEZ PKO EMERYTURA – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY...

Wznowienie porodów rodzinnych

Wznowienie porodów rodzinnych. Z dniem 01.02.2021 r. zostają wznowione porody rodzinne. PODCZAS PORODÓW RODZINNYCH W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO SARS-COV-2 OBOWIĄZUJĄ PONIŻSZE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA: W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba...
Otwórz