Dotacja na zakup sprzętu

W dniu 5 czerwca 2020 roku Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance otrzymał dotacje celową ze środków budżetu Gminy Trzcianka w kwocie 250 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Szpitala. Szacowana wartość zakupu sprzętu wynosi 3.252.852,80 zł, aby...

SETNA ROCZNICA URODZIN NASZEGO PATRONA

„Człowiek jest wielki, nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz, przez to, czym dzieli się z innymi.” (św. Jan Paweł II) Dnia 18 maja 2020 roku obchodziliśmy 100 urodziny Patrona naszego szpitala. Tego dnia Pani mgr Anna Maria...

Darowizny na rzecz walki z koronawirusem SARS-CoV-2

Osoby prywatne, przedsiębiorcy i samorządy, wyrażające chęć udzielenia pomocy Szpitalowi Powiatowemu  im. Jana Pawła II w Trzciance w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 mogą wpłacać darowizny na podany poniżej numer konta: PKO Bank Polski S.A. numer konta 78 1020 3844...

PODZIĘKOWANIE DLA WOLONTARIUSZY

Dyrekcja Szpitala w imieniu własnym, pracowników oraz naszych pacjentów bardzo dziękuje wolontariuszom oraz wszystkim darczyńcom, którzy przekazują środki ochrony osobistej i materiały dezynfekcyjne. W szczególności bardzo dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy...
Otwórz