Wprowadzono dodatkowe dni pracy poradni kardiologicznej.

Poradnia Kardiologiczna czynna:

– w poniedziałki w godzinach 8:00 – 13:00, 15:00 – 19:00

– we wtorki w godzinach 11:00 – 15:00

– w środy w godzinach 11:00 – 15:00

– w piątki w godzinach 9:00 – 13:00

Wszystkie informacje oraz zapisy dostępne są pod numerami telefonu:  67 35 23 200/201/202,

od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 14:30.

Zapisów można dokonać także osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Wymagane jest, aby przy zapisie osobistym mieć ze sobą następujące dokumenty:

  • dokument potwierdzający tożsamość
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie (dotyczy tylko obcokrajowców)
  • nr skierowania

 Przypominamy także, że podana godzina wejścia do lekarza ma charakter orientacyjny, a czas trwania poszczególnych wizyt zależy od stanu pacjenta, jego indywidualnych potrzeb i zawsze jest stosownie wyznaczany przez lekarza.