Wznowienie porodów rodzinnych.

Z dniem 01.02.2021 r. zostają wznowione porody rodzinne.

PODCZAS PORODÓW RODZINNYCH W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO SARS-COV-2 OBOWIĄZUJĄ PONIŻSZE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA:

  1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca,
  2. Osoba towarzysząca musi posiadać własne środki ochrony osobistej (fartuch, maseczkę, rękawiczki),
  3. Osoba towarzysząca udaje się na salę porodową osobnym wejściem,
  4. Po okresie około 2h po porodzie osoba towarzysząca zobowiązana jest do opuszczenia budynku szpitala.