20 czerwca 2022 r. Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński podpisał umowę z Dyrektorem Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance na dofinansowanie inwestycji związanej z zakupem nowego tomografu komputerowego.

Środki finansowe w kwocie 2 mln złotych pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jest to kolejne wsparcie dla naszego szpitala, dzięki zaangażowaniu Posła na Sejm RP Krzysztofa Czarneckiego. Będzie to nowoczesny sprzęt, który będzie służył poprawie jakości świadczonych usług w zakresie diagnostyki. To są o wiele dokładniejsze badania, a dodatkowo można wykonywać również inne, poza tymi, które w naszym szpitalu były dostępne -wyjaśnia Mirosław Szymajda Dyrektor Szpitala.  Nowy tomograf komputerowy będzie miał wbudowany automatyczny, ciśnieniowy wstrzykiwacz środka kontrastowego, który znacznie ułatwi pracę pielęgniarkom, które obecnie własnoręcznie podają go pacjentom.

Przy okazji wizyty Wojewody Wielkopolskiego – Michała Zielińskiego, Pani Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – Agnieszki Pachciarz, Posła na Sejm RP  -Krzysztofa Czarneckiego, Starosty Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego – Feliksa Łaszcza oraz Burmistrza Trzcianki – Krzysztofa Jaworskiego symbolicznie otwarto dwie pracownie: rentgenowską oraz endoskopową. Szpital w ubiegłym roku otrzymał na nie rządowe pieniądze.

Zakupiony sprzęt będzie służył lokalnej społeczności, mieszkańcom powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego oraz  mieszkańcom powiatów ościennych.

Otwarcie Pracowni Endoskopowej

Otwarcie Pracowni Rentgenowskiej