9 października 2020 roku władze powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego oraz wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podpisali umowę o dofinansowanie doposażenia szpitala w sprzęt medyczny. Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance uzyskał dotację celową w wysokości 1 mln zł przy wkładzie własnym 318 tys. zł. Środki  z otrzymanej dotacji przeznaczone będą na zakup sprzętu, który pozwoli na wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Bloku Operacyjnego i sali porodowej. Dzięki wsparciu zwiększy się bezpieczeństwo pacjentów i jakość świadczonych usług medycznych.

W połowie listopada planowane jest otwarcie nowej części szpitala – rozbudowanej o Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Oddział Położniczo – Ginekologiczny, Oddział Noworodkowy i dwie nowoczesne sale porodowe.

 

Otwórz