Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance uzyskał dotację celową w wysokości 1 mln zł

9 października 2020 roku władze powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego oraz wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podpisali umowę o dofinansowanie doposażenia szpitala w sprzęt medyczny. Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance uzyskał dotację celową w wysokości 1 mln zł, co stanowi 80% wydatków kwalifikowanych. Pozostały udział finansowy na poziomie 20% wydatków kwalifikowanych przeznaczył Powiat w wysokości 318 tys. zł., w tym ze środków własnych Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego w wysokości 68 tys. zł i Gminy Trzcianka w wysokości 250 tys. zł. Środki  z otrzymanej dotacji przeznaczone będą na zakup sprzętu, który pozwoli na wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Bloku Operacyjnego i sali porodowej. Dzięki wsparciu zwiększy się bezpieczeństwo pacjentów i jakość świadczonych usług medycznych.

W połowie listopada planowane jest otwarcie nowej części szpitala – rozbudowanej o Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Oddział Położniczo – Ginekologiczny, Oddział Noworodkowy i dwie nowoczesne sale porodowe.