W Światowy Dzień Chorego kierujemy serdeczne życzenia powrotu do zdrowia dla wszystkich osób, dotkniętych chorobami i cierpieniem.

Niech każdy nowy dzień będzie lepszy od poprzedniego.

Wyrażamy Nasz szacunek i podziękowania dla osób gotowych nieustannie ofiarować siebie w służbie ludziom chorym i cierpiącym.

Życzymy wytrwałości i tego, aby każdy dzień poświęcony drugiemu człowiekowi dawał radość i satysfakcję.

Dyrekcja

Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II

w Trzciance