Dyrekcja Szpitala w imieniu własnym, pracowników oraz naszych pacjentów

bardzo dziękuje wolontariuszom oraz wszystkim darczyńcom, którzy przekazują środki ochrony osobistej i materiały dezynfekcyjne.

W szczególności bardzo dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy poświęcają własny czas oraz fundusze na szycie maseczek.