W dniu 6 sierpnia 2020 r. Dyrektor Szpitala złożył podziękowanie pracownikowi Szpitala Pani Arlecie Durma 

za wspaniałą postawę oraz odwagę podczas akcji ratowniczej na jeziorze Długie.