W ramach projektu pt. ,,Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID 19”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Działania 7.2 usługi społeczne  i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – Projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii Covid-19 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przekazał nieodpłatnie dla Szpitala w Trzciance nowy respirator stacjonarny MONNAL T60

Sprzęt ten stanowić będzie wsparcie dla działań związanych ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19.

Otrzymany w ramach powyższego programu nowy respirator stacjonarny MONNAL T60 został przekazany na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance.