W ramach projektu pn. ,,Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID 19”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Działania 7.2 usługi społeczne                  i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – Projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii Covid-19 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego               w Poznaniu przekazał nieodpłatnie dla Szpitala w Trzciance nowy respirator stacjonarny MONNAL T60.

Sprzęt ten stanowić będzie wsparcie dla działań związanych ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19. Otrzymany w ramach powyższego programu nowy respirator stacjonarny MONNAL T60 został przekazany na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii                     Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance.