Dyrekcja Szpitala w imieniu własnym, pracowników szpitala oraz przede wszystkim w imieniu naszych pacjentów serdecznie dziękuje Hydro Extrusion Poland Sp. z o.o. za przekazanie 120 tysięcy złotych na pomoc w walce                           z koronawirusem SARS-CoV-2.

Pieniądze zostały przeznaczone na zakup respiratora, który będzie służył nie tylko w okresie epidemii ale również                w przyszłości na zmodernizowanym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.