Dyrekcja Szpitala w imieniu własnym, pracowników szpitala oraz przede wszystkim w imieniu naszych pacjentów serdecznie dziękuje Hydro Extrusion Poland Sp. z o.o. za przekazanie 120 tysięcy złotych

na pomoc w walce z koronawirusem SARS-CoV-2.

Pieniądze zostały przeznaczone na zakup respiratora, który będzie służył nie tylko w okresie epidemii ale również 

w przyszłości na zmodernizowanym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.