W dniu 5 czerwca 2020 roku Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance otrzymał dotacje celową ze środków budżetu Gminy Trzcianka w kwocie 250 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Szpitala.

Szacowana wartość zakupu sprzętu wynosi 3.252.852,80 zł, aby uzyskać dofinasowanie z zewnątrz wymagany jest wkład własny w wysokości 20% kwoty.

Dzięki wsparciu ze strony Gminy Trzcianka oraz Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Szpital będzie mógł zrealizować całość tej inwestycji. Zakup sprzętu będzie służył pacjentom przez wiele lat oraz znacznie poprawi jakość świadczonych usług medycznych.