W poniedziałek 8 listopada 2021 r. gościł w naszym Szpitalu Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, który podpisał umowę z przedstawicielami powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na przekazanie środków finansowych (1.358.804,00 zł) z ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance”. Nasz szpital otrzymał kolejne wsparcie dzięki zaangażowaniu Posła Krzysztofa Czarneckiego. Za przekazane środki szpital planuje kupić aparat RTG oraz sprzęt do endoskopii.  Dzięki wsparciu zwiększy się bezpieczeństwo pacjentów i jakość świadczonych usług medycznych.