W poniedziałek 8 listopada 2021 r. gościł w naszym Szpitalu Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, który podpisał umowę z przedstawicielami powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego o dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej z budżetu państwa pn. „Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance”.

Nasz szpital otrzymał kolejne wsparcie dzięki zaangażowaniu Posła Krzysztofa Czarneckiego. Za przekazane środki finansowe (1.358.804,00 zł) szpital planuje kupić aparat RTG oraz sprzęt do endoskopii.  Dzięki wsparciu zwiększy się bezpieczeństwo pacjentów i jakość świadczonych usług medycznych.