4 sierpnia 2023 r. Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński podpisał umowę z Dyrektorem Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance na dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem. Kwota dofinansowania wynosi 600 tys. zł. Zadanie zostanie sfinansowane środkami z rezerwy ogólnej budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Jest to kolejne wsparcie dla naszego szpitala, dzięki zaangażowaniu Posła na Sejm RP Krzysztofa Czarneckiego. W ostatnim okresie czasu rozbudowaliśmy i wyposażyliśmy Szpital w nowoczesny sprzęt. Byłoby to niemożliwe bez wsparcia Pana Posła na Sejm RP Krzysztofa Czarneckiego.

W październiku 2020 r. została zawarta umowa na dotację celową, w zakres której wchodził zakup sprzętu: diatermia chirurgiczna, łóżko wielofunkcyjne (4 szt.), stół operacyjny z wyposażeniem ortopedycznym, łóżko porodowe (2 szt.), zestaw laparoskopowy, respirator (2 szt.) – dotacja 1 310 299,00 zł

W listopadzie 2021 r. została zawarta umowa na dotację celową, w zakres której wchodził zakup sprzętu: aparat RTG, zestaw endoskopowy – dotacja 1 358 693,76 zł

W czerwcu 2022 r. została zawarta umowa dotacji na zakup tomografu komputerowego – dotacja 1 999 998,30 zł

Pomoc i zaangażowanie Pana Posła w sprawy szpitala korzystanie wpływają na modernizację i inwestycje w nowy sprzęt, a co za tym idzie na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Trzcianki i regionu.