„ZAKOŃCZYŁA SIĘ ROZBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO IM. JANA PAWŁA II W TRZCIANCE”

Wszystko zaczęło się od chęci stworzenia lepszych warunków dla kobiet, które coraz częściej wybierały oddział położniczo-ginekologiczny Szpitala w Trzciance, jako miejsce narodzin swojego dziecka.

W 2018 roku Mirosław Szymajda, Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance, podjął decyzję                       o rozpoczęciu inwestycji pt. ”Rozbudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance”.              W tym samym roku na zlecenie Szpitala pracownia architektoniczna z Piły wykonała projekt inwestycji, który to w kwocie 89.175,00 zł został sfinansowany przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.

Na początku 2019 roku Szpital podpisał umowę na czynności Inspektora Nadzoru Inwestycji, a  w lipcu 2019 roku                  w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, dokonano wyboru firmy, z którą została podpisana umowa na realizację Inwestycji. Umowa została podpisana na kwotę 7.844.000,00 zł, natomiast całkowita wartość zakończonej            w 2020 roku inwestycji wynosi 9.428.099,47 zł. Inwestycja sfinansowana została ze środków powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w wysokości 2.589.175,00 zł oraz ze środków własnych Szpitala w wysokości  6.838.924,47 zł, w tym 2.500.000,00 stanowi  wartość zaciągniętego przez Szpital kredytu inwestycyjnego.

W wyniku rozbudowy powstała nowa czterokondygnacyjna część budynku, która została połączona z istniejącym już obiektem. W wyniku rozbudowy powstała: sala do ćwiczeń dla potrzeb oddziału rehabilitacji oraz sala konferencyjna, nowa 3-łóżkowa sala intensywnej terapii, sala do cięć cesarskich oraz sala wybudzeń z zapleczem, oddział noworodkowy oraz oddział położniczy z 2-stanowiskowym blokiem porodowym, powiększono istniejący oddział chirurgiczny                      z pododddziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej, o łącznej powierzchni użytkowej 715,73 m2. Co istotne, prace budowlane nie wpłynęły na funkcjonowanie placówki – wszyscy pacjenci mieli zapewnioną ciągłość opieki medycznej          i bezpieczeństwo podczas leczenia. Pomimo ogłoszonego w marcu 2020 roku stanu epidemicznego w Polsce, realizacja rozbudowy nie została zakłócona, a ostateczne jej zakończenie i przekazanie obiektu nastąpiło 30 listopada 2020 roku.       Na równi z rozbudową Szpitala trwały prace remontowe istniejącego już budynku.

Dopełnieniem tej inwestycji było otrzymanie dotacji na zakup sprzętu i aparatury medycznej tj. stół operacyjny, diatermia chirurgiczna, zestaw laparoskopowy z zestawem do artroskopii, 2 respiratory, 2 łóżka porodowe i 4 łóżka wielofunkcyjne, na kwotę 1.310.299,00 zł,  z czego 1.000.000,00 zł stanowiły środki z Budżetu Państwa, 250.000,00 zł środki z Budżetu Gminy Trzcianka i 60.299,00 zł środki z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Serdecznie dziękuję Wszystkim Instytucjom i Osobom, Firmom współpracującym  i Pracownikom Szpitala, którzy przyczynili się do rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, w tym tak trudnym i niepewnym czasie, kiedy to dodatkowo w 2020 roku realizowaliśmy świadczenia zdrowotne dla pacjentów zmagającym się z wirusem Sars-CoV-2. Dzięki Waszemu wsparciu zarówno personel, ale przede wszystkim pacjenci mogą liczyć na komfortowe warunki lokalowe oraz nowy sprzęt medyczny.

Szczególne podziękowania kierujemy do:

Pana Mateusza Morawieckiego Premiera RP,  

Pana Feliksa Łaszcz Starosty Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego,  

– Pana Krzysztofa Jaworskiego Burmistrza Trzcianki,

– Pana Krzysztofa Czarneckiego Posła na Sejm RP,

– Pana Piotra Wielińskiego Prezesa Zarządu Hydro Extrusion Poland Sp. z o.o.,

– Pana Andrzeja Brusiło Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile,

– Pana bryg. mgr inż. Macieja Kubackiego Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,

– Pana Sławomira Lisiewicza Właściciela Zakładu Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Sławomir Lisiewicz,

– Pana Andrzeja Cija Właściciela Zakładu Obsługi Inwestycji „INBUD” s.c. Andrzej Cija, Jan Pawlęty,

– Pana Lecha Wojtasika Właściciela Firmy Wojtasik Pracownia Architektoniczna Lech Wojtasik.

 

                                                                Dyrektor

                                                                  Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance

                                                             Mirosław Szymajda

 

Dobudowana część Szpitala

 

Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Oddział Położniczo – Ginekologiczny z salą porodową

Oddział Położniczo – Ginekologiczny z salą porodową