W dniu 28 października 2020 roku

wznowiono zabiegi rehabilitacyjne w Dziale Rehabilitacji i Fizykoterapii.