Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę pierwszego kontaktu (TPK).

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent ma możliwość skontaktowania się  z Teleplatformą pierwszego kontaktu(TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny, ogólnopolski numer TPK: 800 137 200 pacjenci otrzymują niezbędną pomoc medyczną od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18:00 do 8:00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ oraz w weekendy, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy – całodobowo.

         Pod numerem ­800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom. Połączenie jest bezpłatne  i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych w naszym kraju. Połączenia z zagranicy nie są obsługiwane.

         Porady udzielane są w kilku językach:

                   – w języku polskim,

                   – w języku angielskim,

                   – w języku rosyjskim,

                   – w języku ukraińskim,

                   – w języku migowym poprzez wideoczat (za pośrednictwem tłumacza Polskiego Języka Migowego).

         Teleplatforma nie zastępuje świadczeń udzielanych przez nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, której zadania pozostają bez zmian.

         Podczas porady telefonicznej, w razie potrzeby, pacjent może otrzymać  e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie.