STANDARD SZPITALNEGO ŻYWIENIA KOBIET W CIĄŻY I W OKRESIE POPORODOWYM

DIETA MAMY

 

Celem głównym programu pilotażowego są:

– wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym,

– propagowanie zasad zdrowego odżywiania wśród pacjentek po zakończeniu hospitalizacji w oddziale położniczo-ginekologicznym.

 

Sposób realizacji pilotażu obejmuje:

–  zapewnienie wyżywienia przeznaczonego dla kobiet w ciąży i w okresie poporodowym,

–  dyżur dietetyka w dniach: poniedziałek     i piątek w godzinach 10:00 – 13:00    (pokój edukacyjny – III piętro oddziału internistyczno-kardiologicznego),

–  konsultacje dietetyczne przeprowadzane w oddziale położniczo-ginekologicznym,

–  konsultacje dietetyczne przeprowadzane do 2 miesięcy po porodzie drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kasiagarstka83@gmail.com,

–  informacje dotyczące żywienia można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Żywienia i Żywności: www.ncez.pl.