Trwające od zeszłego roku przygotowania do przebudowy i rozbudowy Szpitala w Trzciance uwieńczone zostały sukcesem.

Dnia 18 lipca 2019 roku w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Trzciance odbyło się oficjalne podpisanie umowy wykonania inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala. Podczas spotkania obecny był Wicestarosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Sławomir Kryger, Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance Mirosław Szymajda, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Marcin Karolewski oraz Pan Sławomir Lisiewicz, reprezentujący Wykonawcę.

Ogłoszony w kwietniu 2019 roku przetarg na przebudowę i rozbudowę budynku Szpitala, do którego przystąpiły 4 firmy wygrała oferta, którą złożył Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy z Chodzieży. Kwota oferty opiewa na sumę 7 844 000,00 złotych.

Podczas spotkania Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance Mirosław Szymajda przedstawił obecnym kolejno oddziały, których dotyczy przebudowa i rozbudowa:

„1) na pierwszej kondygnacji zostanie utworzona sala do ćwiczeń dla potrzeb oddziału rehabilitacyjnego oraz sala konferencyjna,

2) na drugiej kondygnacji powstanie nowa 3-łóżkowa sala intensywnej terapii, sala do cięć cesarskich oraz sala wybudzeń z zapleczem,

3) na trzeciej kondygnacji powstanie nowy oddział noworodkowy oraz oddział położniczy z 2-stanowiskowym blokiem porodowym,

4) na czwartej kondygnacji powiększony zostanie istniejący oddział chirurgiczny z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznym.”

Terminem przekazania wykonawcy wszystkich pięter obiektu przewidzianych do modernizacji jest koniec roku 2019. Natomiast zakończenie projektu planowane jest na koniec maja 2020 roku.