Informacja dla pacjentów przyjmowanych w trybie planowym do Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance

W związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną związaną z pandemią wirusa SARS CoV-2 Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Trzciance zmuszona była odwołać wszelkie przyjęcia planowe na wszystkie oddziały szpitalne.
Na obecnym etapie pandemii w trosce o stan zdrowia Naszych pacjentów wznawiamy przyjęcia planowe z zachowaniem jak najdalej posuniętych środków ostrożności celem zminimalizowania ryzyka zakażenia pacjentów jak i personelu szpitalnego. W związku z powyższym prosimy o szczegółowe zapoznanie się z zaleceniami oraz stosowanie się do nich przed jak i w czasie hospitalizacji.

W okresie 14 dni przed przyjęciem do szpitala prosimy stosować ogólne zasady ograniczające ryzyko zakażenia wirusem SARS CoV-2, do których należy:

1. Ograniczenie zbędnego kontaktu z innymi osobami, unikanie skupisk ludzkich.
2. Monitorowanie temperatury 2 razy dziennie – w przypadku wystąpienia nawet jednorazowego wyniku temp powyżej 37,5 st. C powiadomienie lekarza oddziału szpitalnego.
3. Utrzymywanie ogólnych zasad bezpiecznego kontaktu ( odległość >2 m , higiena rąk, dezynfekcja przedmiotów używanych przez inne osoby, maski twarzowe w zamkniętych miejscach publicznych ).
4. Osoby obciążone poważnymi chorobami dodatkowymi powinny wcześniej skonsultować się z lekarzem celem rozważenia korzyści przyjęcia planowego.
5. Przed przyjęciem do szpitala zostanie z Państwem przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Ze względu na bezpieczeństwo Pani/Pana , innych pacjentów oraz personelu medycznego prosimy o szczera odpowiedź na zadawane pytania.
6. W przypadku stwierdzenia ryzyka bądź przeciwwskazań termin przyjęcia zostanie przesunięty.
7. Pacjenci do planowego przyjęcia będą mieli ustaloną datę przyjęcia do szpitala, oraz ustaloną godzinę, o której zostaną poinformowani dni przed ustaloną wcześniej datą.
8. Prosimy zgłaszać się do szpitala wyłącznie o ustalonej godzinie, pozwoli to na sprawną organizację przyjęć w czasie stanu epidemicznego.