NOWY AMBULANS DLA SZPITALA POWIATOWEGO IM. JANA PAWŁA II  W TRZCIANCE W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO „PROGRAMU WYMIANY AMBULANSÓW”

 

3 września 2019 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński oraz dyrektor Szpitala Mirosław Szymajda podpisali umowę o dofinansowanie w kwocie 400 tys. zł  na zakup nowej karetki dla  Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance.

Szpital w Trzciance znalazł się wśród czternastu szpitali w Wielkopolsce, które otrzymały dotację z Ministerstwa Zdrowia na zakup ambulansu z wyposażeniem

W ramach „Programu wymiany ambulansów” zostanie rozdysponowanych 200 nowoczesnych karetek w całym kraju. Ich zakup pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz przyczyni się do poprawy warunków pracy zespołów ratownictwa medycznego.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance jest dysponentem 3 zespołów ratownictwa medycznego typu „Podstawowego”. Najstarszy ambulans, który służy do realizacji świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego mamy z 2007 roku, a najnowszy z 2018 roku.

Nowoczesny ambulans pozwoli Szpitalowi świadczyć usługi na najwyższym poziomie, zapewniając większe bezpieczeństwo dla pacjentów i personelu medycznego.