ISO

CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 9001:2009

 

12 lutego 2007 roku w Sali Urzędu Miejskiego w Trzciance odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001:2001 dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance, wydanego przez firmę Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie. Uzyskanie certyfikatu, zarządzania jakością według normy ISO w dniu 8 stycznia 2007 roku, jest potwierdzeniem jakości świadczonych usług zdrowotnych. Audit certyfikujący przeprowadzony został w dniach 18-20 grudnia 2006 roku i potwierdził zgodność systemu zarządzania z normą ISO 9001:2001. Certyfikat przyznawany jest na trzy lata. Podczas tego czasu przeprowadzone będą dwa audity nadzoru przez firmę certyfikującą oraz audity wewnętrzne. Audity mają potwierdzić, że procedury i procesy są przestrzegane, a zatem, że spełnione są wymagania normy. System zarządzania jakością musi podlegać ciągłemu doskonaleniu.

Szpital Powiatowy

im. Jana Pawła II w Trzciance
ul. Sikorskiego 9, 64-980 Trzcianka

kancelaria@szpital-trzcianka.pl

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych tel. 67 35 23 201/202

 

Sekretariat Szpitala tel. 67 35 23 100 faks. 67 35 23 299