Sekretariat medyczny

Struktura organizacyjna » ODDZIAŁY » Sekretariat medyczny

SEKRETARIAT MEDYCZNY

Z BIUREM PRZYJĘĆ I RUCHEM CHORYCH

 

KIEROWNIK:

Dorota Ostrowska-Paszko

 

Numery telefony do sekretarek:

Oddziału intenistyczno-kardiologicznego: tel. 67 35 23 232

Oddziału chirurgicznego z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej: tel. 67 35 23 214

Oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego: tel. 67 35 23 225

 

 

 

 


RUCH CHORYCH

 

TELEFON KONTAKTOWY (67) 35-23-204


W Ruchu Chorych dokonuje się:

* wpisów i wypisów chorych Szpitala Powiatowego,
* wystawianie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy ( L4)
* wystawianie zaświadczeń o pobycie pacjenta w szpitalu, opiece nad dzieckiem
* rejestr urodzeń i zgonów oraz wysyłanie zgłoszeń do Urzędu Stanu Cywilnego
* prowadzenie wykazu osób objętych odpłatnością za leczenie
* przekazywanie kart szczepień noworodków lekarzom rodzinnym
* wystawianie odpisów z dokumentacji medycznej

Ruch Chorych czynny jest
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 - 15.05

BIURO PRZYJĘĆ
 
 
 
W Biurze Przyjęć przyjmuje się pacjentów do leczenia w oddziałach szpitalnych. Przyjęcie odbywa się w trybie planowym w terminie uzgodnionym przez lekarza oddziału.

TELEFONY KONTAKTOWE:
(67) 35-23-200
(67) 35-23-201

UWAGA!
Każdy pacjent decyduje pisemnie komu mają być udzielane informacje o Jego stanie zdrowia.
Nikt inny, poza zgłoszoną osobą,  takich informacji nie uzyska.
Pacjenci kierowani na leczenie w trybie planowym przyjmowani są do szpitala w godz. 730 - 1430

Przy przyjęciu w trybie planowym wymagane jest:

  • skierowanie
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie
  • dowód osobisty
  • numer NIP - w przypadku zwolnienia lekarskiegoPrzy Biurze Przyjęć funkcjonuje Rejestracja do Poradni  SpecjalistycznychRejestracja do Poradni Specjalistycznych
czynna jest  w godz. 700 - 1430

 

TELEFONY KONTAKTOWE:

(67) 35-23-202
(67) 35-23-203
  • Dodaj link do:
  • facebook.com