Pracownia Tomografii Komputerowej

Struktura organizacyjna » PRACOWNIE » Zakład diagnostyki obrazowej » Pracownia Tomografii Komputerowej

 

 

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
WYKONUJE BADANIE „TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ”

OSOBOM UBEZPIECZONYM W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA

 

PONIEDZIAŁEK: 1030 - 1230
ŚRODA: 1030 - 1230
PIĄTEK: 1030 - 1230Usługi udzielane są na skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Rejestracja osobista ze skierowaniem:

w godz. 7-20 w każdy dzień roboczy

 

Wykonywanie badania dla NFZ:

-TK głowy bez i z kontrastem

-TK zatok bez kontrastu

-TK twarzoczaszki

-TK klatki piersiowej bez i z kontrastem

-TK jamy brzusznej z kontrastem

-TK miednicy bez i z kontrastem

-TK kręgosłupa L-S bez kontrastu

 

Ważne informacje dla pacjenta:

Proszę o zabranie ze sobą wyników wcześniejszych badań.

Po badaniu z podaniem kontrastu, kobiety karmiące piersią, nie powinny karmić dziecka w ciągu najbliższych 24 godzin, a ściągnięty w tym czasie pokarm powinien zostać wylany.

Przygotowanie

 1. Ostatni posiłek należy spożyć 5 do 6 godzin przed badaniem TK.

 2. Pacjent przed badaniem TK powinien być prawidłowo nawodniony , w tym celu należy wypić 1,5-2 l niegazowanej wody w dniu przed badaniem.

 3. W przypadku badania TK w sedacji należy pozostać na czczo (również bez przyjmowania płynów) 5- 6 godzin przed badanem.

 4. Jeśli pacjent przyjmuje na stałe leki, w dniu badania powinien przyjąć je zgodnie

z zaleceniami lekarza prowadzącego.

 1. Ze względu na wskazania medyczne w niektórych badaniach wymagane jest dożylne podanie tzw. jodowych środków kontrastowych, pacjent ma prawo

nie wyrazić zgody na podanie środka kontrastowego, jednak w takim przypadku wartość diagnostyczna badania będzie ograniczona.

 1. Ponieważ środki kontrastowe zawierają jod, do badania TK z ich podaniem konieczne jest oznaczenie poziomu kreatyniny w surowicy. Za aktualne uznaje się badanie kreatyniny wykonane w okresie 21 dni poprzedzających TK u pacjentów bez dowodów/przesłanek wskazujących na zaburzenia czynności nerek oraz oznaczenie kreatyniny wykonane w okresie 7 dni poprzedzających TK u osób z dowodami/przypuszczeniami wskazującymi na zaburzenie czynności nerek.

 2. Pacjenci chorujący na cukrzycę leczeni Metforminą z prawidłowymi parametrami nerkowymi ( kreatynina poniżej 1mg% , e-GFR powyżej 60ml /min) nie ma wskazań do odstawienia Metforminy, z nieprawidłowymi parametrami nerkowymi (kreatynina powyżej 1mg % i e-GFR powyżej 60) powinni odstawić Metforminę na 48h przed i 48h po badaniu TK z dożylnym podaniem jodowego środka kontrastowego. W tym czasie pacjent jest zobowiązany do samokontroli poziomu glukozy we krwi w razie stwierdzenia istotnej nieprawidłowości powinien niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem

prowadzącym lub najbliższym szpitalem (SOR).

 1. Każdorazowo decyzję o podaniu środka kontrastowego podejmuje lekarz radiolog nadzorujący badanie , w oparciu o wskazania diagnostyczne, przeszłość chorobową pacjenta (przebieg choroby pacjenta), oraz wyniki badania laboratoryjnych ( w tym kreatyniny).

 2. Pacjenci z rozpoznanymi i leczonymi chorobami nerek mogą być badani

w TK z podaniem jodowego środka kontrastowego, jednak każdorazowo decyzja jest poodejmowana przez lekarza radiologa nadzorującego badanie w stosunku do badanego pacjenta, w oparciu o jego stan zdrowia, wskazania diagnostyczne i wyniki badań laboratoryjnych, m.in. poziomu kreatyniny i GFR (współczynnik przesączania kłębuszkowego). W niektórych przypadkach wymagana jest dodatkowo konsultacja nefrologa, sporadycznie ze względu na przesłanki medyczne radiolog może zdecydować

o niepodaniu jodowego środka cieniującego i wykonać badanie TK bez wzmocnienia kontrastowego, o fakcie tym każdorazowo jest informowany pacjent.

 1. Pacjenci z rozpoznanymi chorobami tarczycy powinni być badani w TK z podaniem jodowego środka kontrastowego w przypadku prawidłowych parametrów TSH, fT3 i fT4, ponadto powinni dostarczyć aktualne wyniki badań.

Pacjenci z nadczynnością tarczycy mogą być poddani badaniu TK z podaniem kontrastu jodowego tylko w stadium tzw. eutyreozy, tj. prawidłowego poziomu TSH, fT3, fT4.

W niektórych przypadkach wymagana jest dodatkowo konsultacja endokrynologa o braku przeciwwskazań do podania jodowego środka kontrastowego.

 1. Badanie TK z kontrastem ze wskazań życiowych może być wykonane także w sytuacji, kiedy pacjent ma przeciwwskazania do podania jodowego środka kontrastowego (np. z powodu niewydolności lub innej choroby nerek lub choroby tarczycy). W takiej sytuacji decyzję zawsze podejmuje lekarz radiolog nadzorujący badanie (o ile jest konieczne we współpracy z lekarzem kierującym).

Przeciwwskazania do badania w tomografii komputerowej.

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania jest ciąża.

Badanie kobiety w ciąży może odbyć się tylko w stanie zagrożenia zdrowia lub życia matki,

za jej wiedzą i w pełni świadomą zgodą.

U pacjentek nieprzytomnych decyzje o wykonaniu badania z dożylnym podaniem środka cieniującego podejmuje lekarz kierujący po konsultacji z radiologiem nadzorującym badanie. Każdorazowo badając kobietę w ciąży należy zastosować wszelkie możliwe środki ochrony osobistej pacjenta przed promieniowaniem jonizującym dostępnym w pracowni.

 

Uwaga! Przed badaniem Pacjent może zostać poproszony o zdjęcie biżuterii, okularów, aparatu słuchowego zewnętrznego – jeżeli znajdują się w okolicy zakresu badania.

W niektórych badaniach jamy brzusznej lub miednicy mniejszej pacjent może zostać poproszony i wypicie wody na 0,5- 1,5 h przed badaniem.

W niektórych badaniach jamy brzusznej i miednicy mniejszej możne istnieć konieczność wykonania wlewu doodbytniczego z wody lub wodnego roztworu środka kontrastowego.

W czasie badania miednicy mniejszej u kobiet istnieje czasami konieczność umieszczenia tamponu dopochwowego.

Każdorazowo o powyższych wskazaniach pacjenta informuje lekarz radiolog wyjaśniający szczegółowe wskazania diagnostyczne.Cennik:

NazwaRozmiarData
icocennik_kt_2015.pdf29.80 KB2015-06-01 18:16
 • Dodaj link do:
 • facebook.com