Polecamy do poczytania

- Od 1 marca br. zmieniają się zasady korzystania z nocnej i świątecznej pomocy doraźnej. Niezależnie od miejsca zamieszkania każdy pacjent wymagający konsultacji lekarskiej czy pielęgniarskiej w godzinach nocnych oraz w weekendy i święta będzie mógł zgłosić się do dowolnej placówki realizującej ten rodzaj świadczeń w ramach umowy z NFZ. W Wielkopolsce będą to 44 podmioty. Zostały one wyłonione w drodze rozstrzygniętego dziś przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ konkursu.

Wykaz placówek świadczacych usługi z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej: KLIK

- 17 listopad Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach - Inicjatywa ta powstała ze względu na niezwykle niepokojące zjawisko bardzo szybkiego narastania oporności bakterii na leki. Najnowsze dane potwierdzają, że w całej Unii Europejskiej wzrasta liczba pacjentów     zakażonych bakteriami opornymi i że antybiotykooporność jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego


Od 15 listopada 2010 r.”Polska wolna od dymu tytoniowego”.Od 15 listopada 2010 r. “Polska wolna od dymu tytoniowego”. 15 listopada Główny Inspektor Sanitarny rusza z ogólnopolską kampanią medialną na temat nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych


 - W nagłym wypadku - I.C.E. - I.C.E. lub ICE (ang. In Case of Emergency, pol. w nagłym wypadku) - skrót informujący do kogo powinni zadzwonić ratownicy w razie nagłego wypadku.

 - Co jest dokumentem ubezpieczenia - komunikat na stronie NFZ


- Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wszelkie informacje pod tym linkiem KLIK


- Opieka stomatologiczna, informacje na stronie NFZ Poznań


  • Dodaj link do:
  • facebook.com